OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Gyulavarsánd
Lásd vagylagosan Vărşand
Lásd még átfogóbban Eleki járás
Lásd még okozati összefüggésben Nagypél
Lásd még egyéb összefüggésben Fehér-Körös