OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Hármasmalom
Lásd szinonimáját Trimlini
Lásd még átfogóbban Alsólendvai járás