OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Hétfalusi járás
Lásd még átfogóbban Brassó vármegye
Lásd még részletesebben Bácsfalu
Csernátfalu
Hosszúfalu
Pürkerec
Tatrang
Türkös
Zajzon