OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Havasnagyfalu
Lásd szinonimáját Mărişel
Lásd még átfogóbban Gyalui járás