OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Heves és Külső-Szolnok vármegye
T 1569 és 1876 között létezett (az 1569. évi LII. tc. rendelkezett róla, s 1876. évi XXXIII. tc. állította vissza az önálló Heves vármegyét)
Lásd még átfogóbban Magyar Királyság
Lásd még oksági összefüggésben Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Lásd még okozati összefüggésben Külső-Szolnok vármegye