OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Homoród patak
Általános megjegyzés, magyarázat Az Olt két (Kis- és Nagy-Homoród) egymással párhuzamos irányú, Homoródnál egyedülő, jobboldali mellékfolyója, Udvarhely és Nagy-Küküllő vármegyékben.
Általános megjegyzés, magyarázat A Madéfalvi Hargita-Hegyeskő nyugati lábainál több ágból eredő, Homoródfürdő határában összefolyó, Homoródtól délre, Ugránál az Oltba ömlő kisvízfolyás
Forrás Révai
Lásd vagylagosan Homoród
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Olt
Lásd még egyéb összefüggésben Homoród (Nagy-Küküllő)
Homoródfürdő
Homoródszentmárton
Kaca