OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Hont (Szlovákia)
Általános megjegyzés, magyarázat Az egykori Hont vármegye területét magába foglaló szlovákiai régió
ETO (437.6-31Hont)
Lásd még általánosabban szlovákiai régió
Lásd még okozati összefüggésben Hont vármegye
Más értelemben lásd Hont