OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Hont vármegye
Forrás gyal(516)
ETO (439.131)
(439.22-35Hont)
Lásd még átfogóbban Dunáninneni kerület
Magyarország 1876-1920 között
Pozsonyi kerület (1850-1867)
Lásd még részletesebben Alsószemeréd
Báti járás
Bélabánya
Ipolynyéki járás
Ipolysági járás
Korpona
Korponai járás
Selmecbánya
Szobi járás
Vámosmikolai járás
Lásd még oksági összefüggésben Bars és Hont k. e. e. vármegye
Hont (Szlovákia)
Lásd még egyéb összefüggésben Felföld
huntyiak
Palócföld