OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Horvát-Szlavónország
Általános megjegyzés, magyarázat Az 1867-es kiegyezés alapján Magyarországhoz tartozó Horvátország (hivatalos nevén Horvát-Szlavón társországok)
Használati megjegyzés Az 1868-1920 közötti Horvátország esetén használandó.
Használati megjegyzés 1920-1992. 01. 15-ig lásd "Jugoszlávia".
Használati megjegyzés Horvátország térben és időben átfogó tárgyalása (pl. történelme) esetén a "Horvátország" használandó
Forrás gyal(204)
ETO (439.24)
Lásd még átfogóbban Drávántúli terület
Magyarország 1876-1920 között
Lásd még részletesebben Belovár-Körös vármegye
Lika-Korbava vármegye
Modrus-Fiume vármegye
Pozsega vármegye
Szerém vármegye
Varasd vármegye
Verőce vármegye
Zágráb vármegye
Lásd még oksági összefüggésben Horvátország
Lásd még okozati összefüggésben Szlavónia