OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Horvátcsencs
Lásd szinonimáját Kroatisch Tschantschendorf
Lásd még átfogóbban Németújvári járás