OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Horváthásos
Lásd szinonimáját Kroatisch Ehrensdorf
Lásd még átfogóbban Németújvári járás
Lásd még oksági összefüggésben Monyorókerék