OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Hrvatska Nadalja
Általános megjegyzés, magyarázat Horvátnádalja délszláv neve
Lásd szinonimáját Horvátnádalja