OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Illancs
Forrás Magy. kistáj. kataszt. (1990)
Lásd még általánosabban magyarországi síkság
Lásd még átfogóbban Bácska
Más értelemben lásd Illancsi-mocsár
Q1 46.2833333 : 19.25