OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ilonokújfalu
Lásd szinonimáját Onok
Lásd vagylagosan Újfalu
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)