OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Istvánd (Sáros)
Lásd szinonimáját Štefurov
Lásd még átfogóbban Girálti járás
Más értelemben lásd Kisistvánd