OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Jánosfalva
Lásd szinonimáját Novo Selo-Rok
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás
Más értelemben lásd Homoródjánosfalva
Körösjánosfalva
Szepesjánosfalva