OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Jehova tanúi
Általános megjegyzés, magyarázat Charles T. Russel lapszerkesztő által a 19. században alapított, a végítélet közeli bekövetkeztét váró keresztény felekezet
ETO 279.17
Lásd szinonimáját jehovista
Lásd még általánosabban antitrinitárius
protestáns egyház
szabadegyház
Lásd még okozati összefüggésben adventista egyház
Lásd még egyéb összefüggésben szombatosok