OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kárpátalja
Általános megjegyzés, magyarázat Kárpát-Ukrajna magyar neve
ETO (437.7)
(439.23)
(477.87)
Lásd szinonimáját Kárpátaljai Oroszország
Kárpátontúli-terület
Kárpátukrajna
Podkarpatska Rus
Podkarpatszkij Ruszj
Ruszinszko
Ruszka Krajna
Zakarpatskaa Oblast
Lásd még általánosabban magyar lakta terület
Lásd még átfogóbban Kárpát-medence
Ukrajna
Lásd még részletesebben Beregszászi járás (Ukrajna)
Huszti járás (Ukrajna)
Ilosvai járás (Ukrajna)
kárpátaljai magyarság
Munkácsi járás (Ukrajna)
Nagybereznai járás (Ukrajna)
Nagyszőlősi járás (Ukrajna)
Ökörmezői járás (Ukrajna)
Perecsenyi járás (Ukrajna)
Rahói járás (Ukrajna)
Szolyvai járás (Ukrajna)
Técsői járás (Ukrajna)
Ung (folyó)
Ungvári járás (Ukrajna)
Volóci járás (Ukrajna)
Lásd még okozati összefüggésben területi visszacsatolás
Lásd még egyéb összefüggésben kárpátaljai magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom története
Nyugat-Ukrajna
ruszin irodalom
ruszin irodalom története
ruszin nyelv
ruszinok
Más értelemben lásd Kárpátaljai vajdaság