OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Késmárk (környék)
Lásd még átfogóbban Szepes vármegye
Lásd még részletesebben Késmárk