OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Késmárk
Forrás gyal(194)
Lásd szinonimáját Kežmarok
Kézsmárk
Lásd még általánosabban szabad királyi város
szepesi város
Lásd még átfogóbban Késmárk (környék)
Lásd még egyéb összefüggésben Leibic