OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Késmárki járás (Szlovákia)
Lásd szinonimáját Kežmarok okres
Lásd még átfogóbban Eperjesi kerület
Lásd még részletesebben Tátraháza