OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kővárhosszúfalu
Forrás gyal(132)
Lásd szinonimáját Satulung
Lásd még átfogóbban Nagysomkúti járás
Lásd még egyéb összefüggésben Kővár vidéke
Más értelemben lásd Hosszúfalu