OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Körösök vidéke
Általános megjegyzés, magyarázat A Körösök által közrefogott és partjaik menti vidéke
Lásd vagylagosan Crišana
Körös mente
Körös-medence
Körösvidék
Lásd még általánosabban magyarországi medence
Lásd még részletesebben Körös
Lásd még egyéb összefüggésben Körösök síksága