OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Körös
Általános megjegyzés, magyarázat Az összefoglalóan Körösök néven ismert folyók teljes hossza 741.3 km, Romániában, Erdélyben erednek és egyesülésük után 200 kilométerrel Magyarország területén a Tiszába ömlenek.
Általános megjegyzés, magyarázat Maga a Körös (vagy Hármas-Körös) Köröstarcsűtól nyugatra a Kettős-Körös és a Sebes-Körös összefolyásánál kezdődik és Csongráddal szembe ömlik a Tiszába
Használati megjegyzés Ha a Körös mindegyik ágáról, továbbá a Kettős- és a Hármas-Körösről van szó, a Körös deszkriptor használandó
ETO (282.243.742.3)
Lásd szinonimáját Hármas-Körös
Lásd még általánosabban magyarországi folyóvíz
Lásd még átfogóbban Körösök vidéke
Lásd még oksági összefüggésben Tisza (folyó)
Lásd még okozati összefüggésben Hortobágy (folyó, Körös)
Kettős-Körös
Nagykunsági-főcsatorna
Sebes-Körös
Más értelemben lásd Körös (Belovár-Körös)