OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Körmöcbánya
Forrás gyal(194)
Lásd szinonimáját Kremnica
Lásd még általánosabban királyi bányaváros
Lásd még átfogóbban Bars vármegye