OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Közép-Tiszavidék
Forrás Magy. kistáj. kataszt. (1990)
Lásd szinonimáját Közép-Tisza-síkság