OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Középfalva
Lásd szinonimáját Chiuza
Lásd még átfogóbban Bethleni járás