OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Küküllő
Általános megjegyzés, magyarázat A Kis- és Nagyküküllőt Balázsfalvától folytató, Mihályfalvánál a Marosba ömlő folyó
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Maros
Lásd még okozati összefüggésben Kis-Küküllő
Nagy-Küküllő
Lásd még egyéb összefüggésben Balázsfalva
Mihályfalva