OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Külső-Szolnok
T 1876-ig viselte a település ezt a nevet
Lásd szinonimáját Szandaszőlős