OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kalotaszeg
Forrás gyal(541)hun(687.710)
Lásd még általánosabban erdélyi történeti-néprajzi táj
Lásd még átfogóbban Bánffyhunyadi járás
Kalota
Lásd még részletesebben Alszeg
Felszeg (Kalotaszeg)
Nádas mente
Lásd még egyéb összefüggésben Gyalui járás
Hídalmási járás
Nádasmenti járás