OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kassa
Forrás gyal(194)
ETO (439.22-2Kassa)
(439.22-2Kassa)"1938-1945"
Lásd szinonimáját Alsó-Kassa
Košice
Lásd még általánosabban szabad királyi város
Lásd még átfogóbban Abaúj-Torna vármegye
Kassai kerület
Lásd még okozati összefüggésben Abaszéplak