OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kassai kerület (1850-1867)
Általános megjegyzés, magyarázat Kerület az abszolutizmus idején
Használati megjegyzés Nem azonos a szlovákiai Kassai kerülettel, annál jóval nagyobb volt
Forrás Gergely-Szekfü: Magyarország a Bachkorszakban
Lásd még átfogóbban Magyarország 1850(1853)-1867 között
Lásd még részletesebben Abaúj-Torna vármegye
Bereg-Ugocsa vármegye
Gömör vármegye
Máramaros vármegye
Sáros vármegye
Szepes vármegye
Ung vármegye
Zemplén vármegye
Más értelemben lásd Kassai kerület