OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kassai kerület
Lásd szinonimáját Košický kraj
Lásd még átfogóbban Kelet-Szlovákia
Lásd még részletesebben Gölnicbányai járás (Szlovákia)
Iglói járás (Szlovákia)
Kassa
Kassa-vidéki járás
Kassai járás (Szlovákia)
Nagymihályi járás (Szlovákia)
Rozsnyói járás (Szlovákia)
Szobránci járás (Szlovákia)
Tőketerebesi járás
Lásd még okozati összefüggésben Sáros-Zemplén megye
Más értelemben lásd Kassai kerület (1850-1867)