OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Keménynagyszőllős
Lásd szinonimáját Gross-Alisch
Lásd vagylagosan Seleuş
Lásd még átfogóbban Segesvári járás
Lásd még oksági összefüggésben Dános
Más értelemben lásd Nagyszőlős