OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Keresztfalu
Lásd szinonimáját Krížová Ves
Lásd még átfogóbban Késmárki járás