OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kettős-Körös
Általános megjegyzés, magyarázat A Fehér-Körös és a Fekete-Körös szanazugi összefolyásából keletkező, a Sebes-Körös nagymérgesi torkolatáig tartó, onnan Körös (vagy Hármas-Körös) néven folytatódó, 37.3 km hosszú folyó
Lásd még általánosabban magyarországi folyóvíz
Lásd még oksági összefüggésben Körös
Lásd még okozati összefüggésben Fehér-Körös
Fekete-Körös
Hosszúfok-Határér-Köleséri-főcsatorna
Lásd még egyéb összefüggésben Békés
Doboz (Békés megye)
Köröstarcsa
Szanazug