OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Keve vármegye
Általános megjegyzés, magyarázat 1392-1551 között önálló vármegye
Forrás gyal(557)
Lásd még átfogóbban Magyar Királyság
Lásd még részletesebben Kevevára
Makszond
Lásd még oksági összefüggésben Temes vármegye
Torontál vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Délvidék