OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kis-Beszterce
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Aranyos-Beszterce
Lásd még okozati összefüggésben Putna-patak (Kis-Beszterce)
Lásd még egyéb összefüggésben Kisbeszterce
Más értelemben lásd Beszterce