OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kis-Szepes vármegye
Általános megjegyzés, magyarázat 1803-ig önálló közigazgatási egység volt a Szepességben
Forrás gyal(792-793)
Lásd szinonimáját Sedes Superior nob X lanc com scep
Lásd vagylagosan Kis vármegye
Lásd még átfogóbban Szepesség
Lásd még oksági összefüggésben Szepes vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Szepesi lándzsások kerülete