OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kisalföld szlovákiai része
Lásd vagylagosan Podunajská nížnina
Lásd még átfogóbban Kisalföld
Lásd még részletesebben Csallóköz
Dunamenti kisalföldi dombvidék
Dunamenti kisalföldi síkság
Mátyusföld
Lásd még egyéb összefüggésben Honti-medence
Nyitra-Barsi-halomvidék