OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kisgyócs
Lásd még egyéb összefüggésben Nagykunsági-főcsatorna