OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kishidegkút
Lásd még átfogóbban Veszprémi járás
Lásd még oksági összefüggésben Veszprémhidegkút
Más értelemben lásd Hidegkút