OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kislippa
Lásd még átfogóbban Alsólendvai járás
Lásd még oksági összefüggésben Belatinc
Más értelemben lásd Lipa