OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kisvitéz
Lásd szinonimáját Ovčie
Lásd még átfogóbban Kisszebeni járás