OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Krassó-Szörény vármegye
Általános megjegyzés, magyarázat 1880-ban egyesült Krassó és Szörény vármegyékből
Forrás gyal(591-592)
ETO (439.21-35Krassó-Szörény)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1876-1920 között
Lásd még részletesebben Bégai járás
Boksánbányai járás
Bozovicsi járás
Facsádi járás
Jámi járás
Karánsebes
Karánsebesi járás
Lugos
Lugosi járás
Marosi járás
Oravicabányai járás
Orsovai járás
Resicabányai járás
Temesi járás
Teregovai járás
Újmoldovai járás
Lásd még oksági összefüggésben Krassó-Szörény megye
Lásd még okozati összefüggésben Krassó vármegye
Szörény vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Bánát
Más értelemben lásd Szörény