OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Krasznaköz
Forrás kf(134)
Lásd szinonimáját Câmpia Crasnei
Lásd még átfogóbban Felső-Tisza-síkság
Tiszántúl
Lásd még részletesebben Alsóboldád
Alsóhomoród
Béltekhodos
Bükkszoldobágy
Dobra (Szatmár)
Ecsedi-láp
Erdőd (Szatmár)
Felsőboldád
Felsőhomoród
Géres
Gyöngy
Hirip
Ivácskó
Királydaróc
Kisszokond
Középhomoród
Krasznabéltek
Krasznasándorfalu
Krasznaterebes
Laphegy
Meddes
Nagymadarász
Nagyszokond
Nántü
Oláhgyürüs
Oroszfalva
Pácafalu
Piskáros
Rákosterebes
Résztelek
Szakasz (település)
Szinfalu
Lásd még oksági összefüggésben Kraszna vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Erdődi járás
Szamosköz
Szatmár vármegye
Más értelemben lásd Bükkalja