OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kristóffalva
Lásd szinonimáját Krištanovec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás