OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Lápos-medence
Lásd szinonimáját Depresiunea Lăpuşului
Lásd még általánosabban erdélyi és moldvai medence
Lásd még átfogóbban Északi-Szamoshátság
Lásd még egyéb összefüggésben Lápos (hegység)