OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Légrád-Barcsi-Dráva-völgy
Lásd szinonimáját Stredna Podravina
Lásd még átfogóbban Dél-Dunántúl
Lásd még egyéb összefüggésben Közép-Dráva-völgy