OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Lónapoklostelke
Lásd szinonimáját Pâglişa
Lásd még átfogóbban Szamosújvári járás